Dawne kolegium jezuickie, Poznań

"Dawne kolegium jezuickie w Poznaniu zostało utworzone w 1573 roku. Ten trzypiętrowy gmach w kształcie podkowy z obszernym dziedzińcem i dwuskrzydłowym krużgankiem wywołuje imponujące wrażenie. Barokowe fasady są podzielone gzymsami i pilastrami (płaskimi pasami dzielącymi pionowo ścianę, ukształtowanymi na podobieństwo kolumn).

Nowoczesny program kształcenia i wysoki poziom nauczania sprawiły, że jezuici postanowili przekształcić kolegium w szkołę wyższą. Sprzeciw Akademii Krakowskiej spowodował, że szkoła nie została uniwersytetem. Uczniami byli przede wszystkim przedstawiciele wielkopolskich rodów szlacheckich i mieszczańskich, a nawet protestanci. Jezuici posiadali bogatą bibliotekę, od 1677 roku mieli własną drukarnię, prowadzili też teatr szkolny. Do programu nauczania wprowadzilin nauki doświadczalne. Szkoła posiadała własne obserwatorium astronomiczne.

Od kasaty zakonu jezuitów budynek pełnił różne funkcje administracyjne (obecnie jest siedzibą Urzędu Miasta Poznania). Czy wiesz, że jesienią 1805 roku mieszkał tucar Rosji Aleksander I, a rok później, przez prawie trzy tygodnie cesarzNapoleon Bonaparte? A w latach 1815-1830 rezydował tutaj namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego książę Antoni Radziwiłł (w jego salonie, w 1828 r. koncertował prawdopodobnie Fryderyk Chopin).

Po przeciwnej stronie ul. Gołębiej znajduje się barokowy budynek dawnej szkoły jezuickiej, wzniesiony w poł. XVIII wieku. Wchodziła ona wraz z kolegium pojezuickim w skład dawnego kompleksu jezuickiego. Obecnie jest siedzibąPaństwowej Szkoły Baletowej. Arkadowy dziedziniec wykorzystywany jest w lecie jako miejsce koncertów i przedstawień teatralnych. W czasach zaborów mieściło się tutaj Gimnazjum św. Marii Magdaleny, które podtrzymywało tradycje Kolegium Jezuickiego."

źródło: poznan.travel


Get it on Google Play