Płazy w Gorczańskim Parku Narodowym

Na terenie GPN występuje 6 gat. płazów: salamandra plamista (symbol parku), traszka górska, traszka karpacka, kumak górski, żaba trawna, ropucha szara. Salamandrę można spotkać na całej długości trasy, ropucha należy do rzadziej spotykanych na terenie Parku, Pozostałe gatunki mamy okazję poznać dzięki niewielkim stawkom przy drodze.

Foto: M.Kosiarski – Żaba trawna


Get it on Google Play