Podskały – flora i zbiorowiska nieleśne.

W czasie kiedy na polanach wypasano owce, zbiorowiska łąkowe miały postać niewysokich muraw i obfitowały w różne gatunki roślin. Po zaniechaniu wypasu, nastąpił niekontrolowany wzrost trwa, które przytłumiły większość pozostałych gatunków. Polany zaczęły opanowywać: borówka, malina, a także siewki krzewów i drzew. Rozpoczął się proces sukcesji wtórnej. Pomimo tych zachodzących zmian na polanie Podskały nadal występuje duża różnorodność zbiorowisk i bogactwo roślin chronionych i rzadkich takich jak: szafran spiski, storczyki, omieg górski, bodziszek leśny, miłosna górska oraz dziewięćsił bezłodygowy.


Get it on Google Play