Podskały – z historii szałaśnictwa w Gorcach.

W wiekach XIV – XV na obszar Gorców zaczęli napływać pasterze pochodzenia bałkańskiego, którzy poszukiwali na północy pastwisk dla swoich stad owiec. To oni zaczęli zagospodarowywać zalesione gorczańskie grzbiety, „wyrabiając” pośród nich polany. Początkowo na polanach pojawiały się prymitywne koliby ułożone z głazów, gałęzi kory drzew. Z czasem zaczęto budować trwalsze, przeważnie drewniane budowle. Służyły one do przechowywania siana i jako schronienie dla pasterzy oraz zwierząt gospodarskich. Na terenie Gorców powstały „gospodarstwa halne”, które składały się z bacówek, koszarów, nieraz także szop i stajni.


Get it on Google Play