Polana Gąsiorowska

Zdobywanie gruntów pod wypas i uprawę na grzbietach górskich stanowiło kolejny, po zasiedleniu dolin rzecznych, etap osadnictwa w Gorcach. Pierwsze polany pojawiły się na grzbietach Gorców w XV w. Początkowo polana miała charakter gruntu ornego. Z czasem, gdy uprawa zbóż nie przynosiła odpowiednich korzyści, teren wykorzystywany był pod zbiór siana lub pod gospodarkę szałaśniczą, związaną z wypasem owiec. Koszarowanie owiec tzn. pozostawienie ich na noc na polanie, w przenośnych ogrodzeniach zwanych koszarami, powodowało użyźnienie gleby. Wypas na górskich polanach trwał od połowy maja do września. W okresie międzywojennym Gorce stanowiły drugi po Tatrach ośrodek pasterstwa w Polsce. Dziś, z przyczyn ekonomicznych, stada opuściły gorczańskie polany, które nie koszarowane i nie wypasane powoli zarastają lasem. Po wielu latach na polanę Gąsiorowską wrócił wypas. W okresie lata można tu spotkać owce.

Foto: J.Loch - Na obrzeżach polany widywana jest sóweczka – najmniejsza europejska sowa - Sóweczka


Get it on Google Play