Polana Kopa

Polana Kopa – położona w Gorcach, na grzbiecie odchodzącym od szczytu Kudłonia w północno-zachodnim kierunku do miejscowości Konina. Polana ma powierzchnię 5,11 ha, zajmuje partie szczytowe Kopy i położona jest na wysokości 930-1034 m n.p.m.

Na polanie (w jej środkowej części) można jeszcze spotkać płat łąki mieczykowo-wiechlinowej z dominującą wiechliną zwyczajną i czerwono zakwitającym, coraz już rzadszym mieczykiem dachówkowatym. Z traw oprócz wiechliny licznie występuje śmiałek darniowy i kostrzewa czerwona. Występują też pojedyncze kępy trującej ciemiężycy zielonej, a w suchych miejscach pięciornika złotego.

Na polanie świtem i o zmierzchu  można zaobserwować żerujące jarząbki, sarny i jelenie. Polana Kopa jest również wspaniałmy miejscem do obserwacji dzikich ptaków takich jak: myszołów zwyczajny, puszczyk uralski, a także najmniejszą z sów – sóweczkę. Liczne są na polanie motyle, szczególnie mieniak stróżnik, mieniak tęczowiec, rusałka wierzbowiec i rusałka żałobnik.

Z polany rozciągają się wspaniałe wudoki na Beskid Wyspowy. Można tam również zobaczyć niestety już niszczejący szałas charakterystyczny dla dawnego budownictwa Zagórzan – etnicznej grupy ludności zamieszkującej tę część Gorców. Jest to jeden z nielicznych jeszcze zachowanych szałasów tego typu. W lesie powyżej polany znajdują się wychodnie skalne. Największe z nich tworzą skalne ambony o wysokości do 20 m. Obok polany Kopa znajduje się jaskinia Szczelina w Kudłoniu o korytarzach długości 10 m.


Get it on Google Play