Polana Szałasisko

Polany śródleśne są świadectwem gospodarki pasterskiej, której początki sięgają XIV wieku. Gorce były drugim co do wielkości ośrodkiem pasterstwa w Karpatach polskich. Długotrwałe użytkowanie polan przyczyniło się do wykształcenia wielu zbiorowisk roślinnych z gatunkami, które wcześnie tam nie rosły lub występowały sporadycznie.

Zdj. P.Armatys – Rdest wężownik


Get it on Google Play