Polana Trusiówka

Wszystkie polany Gorczańskiego Parku Narodowego są pochodzenia antropogenicznego i ich powierzchnie porastają różne zespoły roślinne, głównie łąkowe. Na Trusiówce dominującym zbiorowiskiem roślinnym jest łąka ostrożeniowa, która występuje w miejscach wilgotnych, zwykle w otoczeniu młak. Rozpoznać ją można szczególnie w okresie wiosny i wczesnego lata po fioletowo kwitnącym, dominującym wysokością ostrożeniu łąkowym.


Get it on Google Play