Polana Turbaczyk

Polana o powierzchni 11ha należy do największych gorczańskich polan. Położona jest na długim grzbiecie, odchodzącym od Turbacza w kierunku północnym. Przed wojną bacował tutaj góral z Obidowej, zwany Aniołem. Roślinność polany ubożeje ponieważ od dawna nie jest użytkowana. Coraz mniejszą powierzchnię zajmują bogate w gatunki zbiorowiska łąkowe. Najcenniejsza pod względem florystycznym jest środkowa część polany. Podmokłe miejsca zajmuje młaka kozłowo-turzycowa. W wilgotnych miejscach występuje łąka ostrożeniowa. Szczyt polany pokrywa łąka bliźniczkowa.

 

Foto: E. Strauchmann – Storczyk – podkolan biały 


Get it on Google Play