Rezerwat „Turbacz” im. Władysława Orkana

Rezerwat ścisły o powierzchni 114ha „Turbacz” został utworzony w 1927 roku jako pierwszy w Gorcach i drugi w Karpatach na gruntach prywatnego hrabiego Ludwika Wodzickiego w celu ochrony fragmentów puszczy karpackiej. Uwagę zwracają rozmiary spotykanych tu buków i jodeł oraz powstające młode pokolenie drzew. W warunkach naturalnych las potrafi dobrze odradzać się sam. Obalające się kłody po rozłożeniu tworzą próchnicę, użyźniając w ten sposób glebę i ułatwiając odnawianie lasu.

Zdj. P. Armatys - Rezerwat im Wł. Orkana


Get it on Google Play