Rozkład materii jako podstawowy proces warunkujący trwałość lasu.

W wyniku corocznego opadu listowia i wymiany co 3-5 lat igliwia rok rocznie powraca do gleby ogromna ilość materii organicznej. Jej źródłem są również obumierające drzewa. Wszystko to podlega procesowi rozkładu materii. W początkowej  jego fazie biorą udział grzyby, bakterie i mikroorganizmy glebowe. W destrukcji drewna biorą udział również organizmy wyższe, jak na przykład larwy i dorosłe owady. Próchniejące drewno silnie chłonie wodę, przez co staje się dogodnym siedliskiem dla rozwoju różnych gatunków roślin, zwłaszcza mchów.


Get it on Google Play