Seminarium Duchowne, Zamość

Seminarium ufundowała w 1640 roku Katarzyna z Ostrogskich Zamoyska, żona II ordynata, Tomasza Zamoyskiego. W 1784 roku seminarium zlikwidowano, a budynek przejęło wojsko. W okresie Królestwa Kongresowego mieścił się w nim Korpus Inżynierów, który pod kierunkiem generała Jana Mallet-Malletskiego prowadził zakrojone na wielką skalę prace przy modernizacji zamojskiej twierdzy. Barokową fasadę gmachu zdobi sześć pilastrów korynckich, spinających drugą i trzecią kondygnację. Obecnie mieści się w nim Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji.


Get it on Google Play