Park Kultury i Wypoczynku, Nowy Tomyśl

wy Parku Kultury i Wypoczynku. Jego zadaniem było przygotowanie terenu rekreacyjnego na obrzeżach południowo-wschodniej części miasta. Budowa parku przypadła na lata 1972 – 1980. W tym czasie wytyczono drogi, place i ścieżki spacerowe, wykonano stawy, miniaturkę wiatraka, a także nie istniejące już: estradę koncertową, miniaturę Zamku Chojnik z piaskowca, baśniogród i dworek myśliwski, który spłonął w 2008 roku.

W 1974 roku na terenie Parku Kultury i Wypoczynku powstał ogród zoologiczny.Ważnym wydarzeniem w dziejach parku było utworzenie tutaj w 1985 roku Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa.

Współcześnie Park Kultury i Wypoczynku zajmuje obszar 34 ha. W ciągu ostatnich lat wzbogacił się o nowe elementy: w 2008 roku pojawiło się w nim wiklinowe igloo, czyli Wigloo, a w 2011 roku powstała wiklinowa altana.

Przechadzając się nad brzegiem stawów, warto zwrócić uwagę na wiklinową Ptasią Wyspę. Służy ona ochronie gnieżdżących się tutaj ptaków. Spośród rosnących na terenie parku drzew 15 okazów uznano za pomniki przyrody.

Nowotomyski Park Kultury i Wypoczynku od początku swego istnienia do czasów dzisiejszych jest miejscem, gdzie odbywa się najważniejsza impreza w mieście, czyliJarmark Chmielo-Wikliniarski. W latach 2008 i 2011 na terenie parku zorganizowany został Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa.


Get it on Google Play