Kirkut, Lublin

Zlokalizowany na wzgórzu naprzeciw Zamku, Stary Kirkut jest najstarszym żydowskim cmentarzem w Lublinie (XVI w.) oraz jedną z najstarszych nekropolii żydowskich w Polsce. Obejmuje powierzchnię ok. 1 ha. Znajduje się na nim ponad 60 macew, wykonanych głównie z kamienia lub piaskowca, często bogato zdobionych. Wśród najcenniejszych zabytków wyróżnić można pomnik nagrobny rabina i talmudysty Jakuba Kopelmana, będący najstarszym nagrobkiem żydowskim na ziemiach polskich (1541 r.), częściowo zrekonstruowaną XIX-wieczną macewę na grobie rabina Maharszalema, czy XVIII-wieczny pomnik Abrahama ben Chaima - prezesa Sejmu Czterech Ziem, z wyrzeźbioną postacią Artemis z łukiem. Ważnym miejscem jest również ohel cadyka Jakuba Icchaka Horowitza-Szternfelda, zwanego „Widzącym z Lublina” (1815 r.). Lubelskie macewy stanowią jedne z najcenniejszych zabytków kultury żydowskiej w skali Polski i Europy. Kirkut do dziś jest także ważnym miejscem kultu religijnego. Dostępny jest do zwiedzania w grupach zorganizowanych z przewodnikiem.


Get it on Google Play