Budynek Nadleśnictwa Nowa Dęba, Nowa Dęba

Nadleśnictwo Nowa Dęba położone jest w południowo-wschodniej części kraju. W obecnym kształcie funkcjonuje od 1994 roku, kiedy to zostało powołane na podstawie Zarządzenia Nr 150 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 października 1994 roku i Zarządzenia nr 42 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 10.02.1995 roku, w którym określono terytorialny zasięg działania nadleśnictwa.

Od 1 marca 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Nadleśnictwo Buda Stalowska w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie zmieniła dotychczasową nazwę i siedzibę na: Nadleśnictwo Nowa Dęba z siedzibą w Nowej Dębie przy ul. Sikorskiego 2.


Get it on Google Play