Skałka

Formy skałkowe w Gorcach pod względem ich genezy dzielimy na dwa rodzaje: skałki denudacyjne i formy skalne osuwiskowe. Skałka przy której stoimy powstała w inny sposób. Maszyna pracująca przy budowie dróg stokowych w tym miejscu odsłoniła warstwy fliszu. Składają się na nie drobnoziarniste, średnio i gruboławicowe piaskowce z licznymi wkładkami ciemnych łupków. Jak nietrwały to materiał widać po postępującym procesie wietrzenia, któremu w pierwszej kolejności ulegają łupki. Licznie występuje tu goryczka trojeściowa.

Foto: M.Kurzeja – Goryczka trojeściowa


Get it on Google Play