Dawna kolegiata św. Michała Archanioła

Tradycja kolegiaty ufundowanej przez Dobiechnę - wdowę po Wojsławie, opiekunie Bolesława Krzywoustego - sięga XII w. Istniejąca budowla powstała w pierwszej połowie XIII w. i posiada cechy romańsko-gotyckie. W XV w. do fasady budynku dobudowano gotycką wieżę. Odkrycia archeologiczne wskazują, że była ona jedną z najwcześniejszych budowli o cechach gotyckich na terenie Polski.

Od 1180r. przy kolegiacie istniała szkoła typu "trivium. W XVII w. przy kolegiacie powstało kolegium jezuitów, którzy w XVIII w. rozpoczęli jej przebudowę. Po przejęciu szkoły w 1773r. przez Komisję Edukacji Narodowej, budynek przebudowano wg projektu Stanisława Zawadzkiego, a w 1843r. wg projektu Antoniego Corazziego. Wielowiekową tradycję kontynuuje Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego (popularnie zwane „Małachowianką”). Szkoła uznawana jest za najstarszą istniejącą w tym samym miejscu szkołę w Polsce.

kontakt:

LO im. St. Małachowskiego
ul. Małachowskiego 1
09-400 Płock
tel. +48 24 366 66 00
fax +48 24 366 36 01
e-mail: malachowianka@op.pl
www.malachowianka.plock.org.pl


Get it on Google Play