Stara Huta w Gorczańskim Parku Narodowym

Obszary gorczańskich lasów nie zawsze chronione czy też prawidłowo użytkowano. Były lata dramatu puszczy, kiedy człowiek kierując się tylko chęcią osiągnięcie największego zysku, wycinał całe jej połacie. Główne nasilenie eksploatacji przypadło na XVIII i XIX. Wyrąb lasu prowadzono głównie w celu pozyskania drewna, jako surowca tartacznego oraz opału do hut szkła. Właśnie na tej polanie w XVII i XVIII, w majątku Lubomirskich, a później Wodzickich, funkcjonowała huta szkła. 
Niżej położone gorczańskie polany są miejscem żerowania sarny.

Foto: J.Loch – Samiec sarny - kozioł


Get it on Google Play