Sukcesja lasu na gruncie porolnym

Przy kolejnym przystanku dochodzimy na fragment wyrównanego terenu. Istniejące dokumenty oraz ustne przekazy miejscowej ludności dowodzą, że jeszcze na początku XX wieku obszar te był uprawiany rolniczo. Po II wojnie świtowej zaniechano uprawy i rozpoczął się proces spontanicznej sukcesji lasu. Wkroczyły pionierskie gatunki drzew, takie jak: brzoza brodawkowata, olsza szara, sosna zwyczajna. Te gatunki budują teraz górne piętro drzewostanu. Drugie piętro, z niewielkim pokryciem powierzchni, tworzą świerki.


Get it on Google Play