Szałasy na Polanie Podskały.

Wskutek upadku gospodarki szałaśniczej niszczeją również    szałasy. W ostatnich latach Gorczański Park Narodowy podejmuje próby ratowania tego dziedzictwa.

Niestety, większość z nich należy do osób prywatnych co uniemożliwia ich renowację.


Get it on Google Play