Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, Nowy Tomyśl

Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa jest jedyną tego rodzaju placówką w Polsce.Stanowi Oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Muzeum zostało otwarte w maju 1985 roku.

Główną siedzibą placówki jest zrekonstruowany budynek mieszkalny osadnika olęderskiego. Prezentowane są tutaj trzy wystawy stałe: Historia wikliniarstwa i plecionkarstwa w Polsce, Odmiany wikliny oraz innych surowców i materiałów plecionkarskich oraz Historia chmielarstwa w Polsce.

Drugim budynkiem jest stodoła olęderska zbudowana w 2006 roku. Mieszczą się tutaj wystawy stałe: Kosze dawniej i dziś – 100 lat polskiego wzornictwa plecionkarskiego iArtystyczne i użytkowe formy wiklinowe. Wśród licznych eksponatów, zgromadzonych w ramach wystaw, zobaczyć można wykonane z wikliny meble, kosze i inne przedmioty codziennego użytku, a także formy artystyczne, poza tym narzędzia używane w warsztacie plecionkarskim oraz sprzęt stosowany w uprawie chmielu.

Na terenie otaczającym muzeum, jako uzupełnienie ekspozycji muzealnych, prezentowane są: ekspozycje botaniczne – salicarium, tj. plantacja odmian wierzby oraz chmielnik, tj. uprawa odmian chmielu; stanowiska ekspozycyjne prezentujące zastosowanie wierzby w innych poza plecionkarstwem dziedzinach życia człowieka; maszyny i narzędzia stosowane w uprawie i przetwórstwie wikliny; wystawa artystycznych form przestrzennych.

Warto zwrócić uwagę na wiklinową aranżację o nazwie Przystań II autorstwa Jędrzeja Stępaka. Rzeźba ta odsłonięta została w 2011 roku podczas II Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa.

Muzeum organizuje: lekcje muzealne, pokazy wyplatania, warsztaty wikliniarskie oraz co roku dwie imprezy plenerowe: Ogólnopolskie Plenery Wikliniarskie i Spotkania Młodych Plecionkarzy.


Get it on Google Play