Dawny szpital i więzienie, Nowy Tomyśl

Budynek powstał w 1883 roku jako więzienie i miejski szpital. Dotychczasowy areszt, który znajdował się w drewnianym ratuszu na ówczesnym Nowym Rynku (obecnie pl. Niepodległości) był za mały i w bardzo złym stanie technicznym. Nowo powstały budynek posiadał dwie cele więzienne i pokoje dla chorych. Oprócz  zaspokajania potrzeb miasta, pomieszczenia więzienia były również wynajmowane na potrzeby Królewskiego Sądu w Grodzisku. Poza pobytem aresztantów miejskich, budynek służył jako stacja noclegowa dla więźniów transportowanych do miejsca docelowego. Areszt został przeniesiony do nowego ratusza wybudowanego w 1879 roku.  Budynek pełnił swoją rolę do 1913 roku, do czasu otwarcia nowego szpitala powiatowego


Get it on Google Play