Użytkowanie lasu

Początkowo las był użytkowany głównie w sąsiedztwie polan, tam bowiem pozyskiwano drewno na budowę szałasów i opał. Od XVIII wieku, kiedy zaczął rozwijać się lokalny przemysł, wzrosło zapotrzebowanie na drewno dla istniejących w okolicy hut szkła, papierni i tartaków. W miejscach dostępnych, na łagodnych stokach lub grzbietach, pozyskiwanie drewna prowadzono poprzez zręb zupełny. Teren po wycince zalesiano, wysiewając lub sadząc ręcznie młode drzewka, przeważnie świerki. W efekcie czego w miejsce drzewostanu jodłowo-bukowego, powstały drzewostany świerkowe.

Foto: E.Strauchmann – Buczyna w jesiennych barwach

Jesienna buczyna ES


Get it on Google Play