Nowa Brama Lubelska, Zamość

Wybudowana została w latach 1821-22 jako jedna z dwóch bram wzniesionych podczas modernizacji twierdzy. Od strony miasta przejazd uzupełniają dwie mniejsze arkady prowadzące do pomieszczeń wartowniczych. Bramę wyróżnia staranne opracowanie architektoniczne z monumentalną fasadą ceglano-kamienną. Surowe ciosy kamienne tworzą nie tylko obramienia arkady przejazdu z potężnym kluczem, lecz także piękne, doryckie belkowanie wieńczące fasadę. Wyrzeźbione w kamieniu na elewacji zewnętrznej gałązki dębu symbolizują odwagę. Nad kluczem arkady widnieją ślady skutego inicjału cara Aleksandra I.

Drewniany most wsparty o pozostałości kojca łączy bramę z ziemnym szańcem – rawelinem, na którym stoi pomnik Króla Dawida. Natomiast z nadszańcem łączy ją odcinek kurtyny zrekonstruowany w latach 2007-09.

Obecnie w bramie mieści się restauracja i galeria.


Get it on Google Play