Warownia Górna

Według legendy Warownia Dolna i Górna były kiedyś basztami strzegącymi wjazdu do miasta. Urzędowali w nich strażnicy, których zadaniem było dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców i ostrzeganie o wszelkich zbliżających się zagrożeniach. Niestety na miasto spadła straszna kara i również warownie zostały zamienione w kamień. Jednak do dziś dnia, w kamiennych warowniach dobrze zachowały się dawne okrągłe otwory strzelnicze. Warownie są pozostałością po działającym w tym miejscu w XIX wieku kamieniołomie, z którego pozyskiwano piaskowiec do budowy okolicznych domów, a także do budowy linii kolejowej. Na Warowni Górnej wprawne oko szybko odnajdzie i zapewne odszyfruje wykute w skale napisy. Są to podpisy XIX-wiecznych kamieniarzy. Powyżej Warowni znajduje się jeszcze jedna wychodnia skalna, będąca pozostałością po dawnym kamieniołomie. Jest ona o tyle ciekawa, że kryje w sobie jaskinie, w której chętnie gniazdują żyjące na terenie rezerwatu nietoperze.


Get it on Google Play