Wasielka

Dawna polana, stanowiąca część dóbr Wodzickich. Po wojnie zalesiona przez miejscowe nadleśnictwo. O przeszłości świadczą wiekowe buki otaczające dawną polanę i posadzony kilkudziesięcioletni las świerkowy.

 

Foto : E.Strauchmann - Purchawka gruszkowata na martwej kłodzie


Get it on Google Play