Wielopokoleniowa lipa

Lipy rozmnażają się dwoma sposobami – generatywne, wytwarzając nasiona oraz wegetatywnie za pomocą odrośli. Okaz lipy szerokolistnej dobrze obrazuje wegetatywny sposób rozmnażania lipy za pomocą odrośli z pnia. Centralną część olbrzymiej kępy stanowi „senior” rodu – drzewo o obwodzie 570 cm , rozwidlone tuż nad ziemią, może już liczyć około 200 lat. Otoczony jest przez kilka drzew o średnicy około 30 cm, już owocujących i przez bardzo liczne pokolenie odrośli drobnych rozmiarów. Dzięki tej możliwości rozmnażania (odrośla z szyi korzeniowej), jeden osobnik lipy może egzystować w tym miejscu nawet około 1000 lat.


Get it on Google Play