Wielowarstwowość i przemiana pokoleń w lesie

Im korzystniejsze są warunki dla wzrostu i rozmnażania się roślin, tym bardziej zróżnicowana jest budowa lasu oraz różnorodniejsza jego flora i fauna. Warstwowość lasu sprzyja maksymalnemu wykorzystaniu przestrzeni powietrznej i glebowej. Na ograniczonej powierzchni możliwy jest wzrost wielu gatunków roślin.


Get it on Google Play