Centrum Inicjatyw Lokalnych

Centrum Inicjatyw Lokalnych to organizacja pożytku publicznego, która zorientowana
jest na promocję aktywności społecznej oraz animowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw. Założycielami organizacji, Paweł Abucki i Janusz Bieńkowski, zarządzają CIL-em do dziś.
Siedzibą stowarzyszenia jest Zawiercie, miasto z którego wywodzi się większość członków założycieli organizacji. Zasięg CIL obejmuje przede wszystkim powiaty zawierciański i myszkowski.
W 2010 r. powstał Fundusz Inicjatyw Lokalnych, zasilany odpisami 1% podatku, umożliwiający
wspieranie finansowe wielu działań lokalnych. Od 2011 r. CIL prowadzi inkubator NGO, dzięki któremu organizacje mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego, technicznego i finansowego. CIL współpracuje z grupami nieformalnymi oraz samodzielnie prowadzi własne programy i projekty. Działania stowarzyszenia skupiają się na budowaniu tożsamości lokalnej (www. dawne-zawiercie.pl), wspieraniu turystyki regionalnej (www.agrojura.pl), a także wykorzystaniu walorów przyrodniczych i kulturowych Jury. Poza wyżej wymienionymi działaniami organizacja zajmuje się aktywizacją społeczną i zawodową różnych grup społecznych. Więcej Informacji o Centrum Inicjatyw Lokalnych można znaleźć na stronie www.cil.org.pl.

Centrum Inicjatyw Lokalnych
ul. Wierzbowa 16/18
42-400 Zawiercie
tel./fax: +48 32/ 67 020 14
tel. kom.: +48 533 121 204
cil@cil.org.pl
www.cil.org.pl


Get it on Google Play