Wieża ratuszowa w Żninie

Nie znamy pewnej daty powstania czy też ufundowania miasta Żnin. Wg tradycji, osadnictwo w tym miejscu sięga nawet czasów rzymskich. Więcej pewności możemy mieć mówiąc o wczesnośredniowiecznych tradycjach miasta Żnin. Nie jest nam znana osoba/y, które przyczyniłyby się do powstania miasta.

Wśród współczesnych uczonych istnieje zgoda, iż Żnin jest miastem powstałym na miejscu osady z okresu wczesnego średniowiecza. Jednocześnie, tradycja umiejscawia początki tego ośrodka na czasy o wiele wcześniejsze. Jest on nieraz utożsamiany z grodem Setidawa, wymienionym przez Ptolemeusza jako jeden z punktów Bursztynowego Szlaku. Jednakże, pewność mamy dopiero co do tego, iż Żnin jest osadą wczesnośredniowieczną. Już w 1136r. jest on wymieniany w bulli papieża Innocentego II. Najprawdopodobniej od XI wieku Żnin był również siedzibą kasztelani. Jednocześnie wchodził w skład dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich i był ich własnością, aż do XVIII wieku. Prawa miejskie miasto uzyskuje prawdopodobnie w II poł. XIII wieku. Lecz, nie jesteśmy w stanie ustalić dokładnej daty lokacji Żnina. W 1331 roku miasto zostaję zniszczone w wyniku najazdu Krzyżaków, a 1350 prawdopodobnie nastąpiła jego ponowna lokalizacją. Wpływ na rozwój kulturalny i naukowy Żnina miała szkoła, która powstała przy klasztorze dominikanów, założonym w 1338.

W połowie XIV wieku rozpoczyna się również budowa murów miejskich. W XV wieku Żnin utracił swoją pozycję, jako jedne z większych miast w Wielkopolsce i rozpoczęło się stopniowe podupadanie tego ośrodka. Ponadto uległ on zniszczeniu w czasie Potopu Szwedzkiego. Wtedy też jego mury obronne zostały rozebrane. W okresie zaborów postępuje powolny upadek miasta. W tym okresie ma miejsce rozbiórka wielu zabytkowych budowli. Sytuacja odwraca się w 1887 roku, kiedy w Żninie zostaje ustanowiona siedziba powiatu. Ponadto, w 1895r. i 1899r. przez teren miasta zostają przeprowadzone linie kolejowe, które bardzo korzystnie wpływają na rozwój miasteczka.

Powrót do granic Rzeczpospolitej nastąpił po I wojnie światowej, po wcześniejszym przyłączeniu się miasta do Powstania Wielkopolskiego. W granicach państwa niemieckiego, Żnin znalazł się ponownie 9 września 1939r. Wyzwolenie miasta spod okupacji hitlerowskiej nastąpiło w nocy z 21 na 22 stycznia 1945r. Po drugiej wojnie światowej nastąpił ponowny wzrost gospodarczy miasta i jego znaczenia w regionie. 

DODATKOWE ATRAKCJE: 

  • Gotycki kościół farny św. Floriana
  • Neogotycki kościół ewangelicki obecnie mieści się w nim katolicka świątynia pod wezwaniem NMP Królowej Polski.
  • Muzeum Ziemi Pałuckiej.
  • Muzeum Sztuki Sakralnej.

źródło: tupowstalapolska.pl 


Get it on Google Play