Zamek w Sztumie

SZTUM - zamek wójtów krzyżackich z XIV wieku

Stan zachowania

Do dzisiejszych czasów zachowały się: skrzydło wschodnie i południowe z piwnicami, brama wjazdowa, ruiny Baszty Więziennej oraz mury obwodowe.

Pierwszy właściciel

Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

Kraina historyczna/ Nazwa historyczna

Prusy/ Stuhm

Rok budowy

1326r. - 1335r.

Lokalizacja zamku

GPS N: 53° 54' 54" E: 19° 2' 24"

Południowo-wschodnia część województwa pomorskiego.

Sztum położony jest 15 km na południe od Malborka, 25 km na północ od Kwidzyna.

Zamek znajduje się na przesmyku rozdzielającym jeziora Sztumskie (Zajezierskie) i Barlewickie,

na ul. Galla Anonima 16.

Wstęp

bezpłatny

 

Pobliskie zamki

Malbork - zamek wielkich mistrzów krzyżackich z XIII wieku (ok. 15 km) GPS N: 54° 2' 23" E: 19° 1'

40"

Dzierzgoń - relikty zamku komturów krzyżackich z XIII wieku (ok. 24 km) GPS N: 53° 55' 26" E: 19°

20' 38"

Kwidzyn - zamek kapituły pomezańskiej z XIII wieku (ok. 25 km) GPS N: 53° 44' 10" E: 18° 55' 15"

Prabuty - relikty zamku biskupów pomezańskich z XIII wieku (ok. 26 km) GPS N: 53° 45' 34" E: 19°

11' 43"

Przezmark - ruiny zamku prokuratorów krzyżackich z XIV wieku (ok. 39 km) GPS N: 53° 51' 29" E:

19° 29' 41"


Get it on Google Play