Zastawka

Zastawka jest formą tzw. ochronny czynnej płazów. zabezpiecza miejsca rozrodu dla larw płazów ogoniastych: traszki górskiej i traszki karpackiej oraz przedstawicieli płazów bezogoniastych: żaby trawnej i ropuchy szarej. Płazy to nie jedyna grupa zwierząt, która korzysta z zastawki. Panują tu znakomite warunki dla rozwoju owadów związanych ze stagnującą wodą. W okresie wegetacyjnym można tu zaobserwować kilka gatunków ważek.

Foto: M.Kurzeja – Ropucha szara


Get it on Google Play