Dawna baszta obronna

Dawna baszta obronna z XIV w. stanowi pozostałość systemu murów obronnych wzniesionych za panowania króla Kazimierza Wielkiego. Baszta znajdowała się w pobilżu nieistniejącej dziś Bramy Dobrzyńskiej - jednej z trzech bram wjazdowych do miasta. W 1489 r. książę Janusz II przekazał basztę na siedzibę elitarnego bractwa kupieckiego i strzeleckiego, które miało tu arsenał. Pod koniec XVII w. basztę adaptowano do celów mieszkalnych. Od 1897r. do II wojny światowej istniał tu ufundowany przez małżonków Flatau przytułek dla starców i kalek. Obecnie w budynku mieści się siedziba urzędu konserwatorskiego.

kontakt:

Mazowiecki Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Delegatura w Płocku
ul. Zduńska 13a
09-400 Płock
tel. +48 24 262 76 71
e-mail: plock@mwkz.pl
www.mwkz.pl/delegatury-plockl


Get it on Google Play