Zespół sakralny w Marcyporębie z kościołem pw. św. Marcina

Kościół wzniesiony został w 1670 roku. Świątynia odrestaurowywana była trzykrotnie: w 1831 roku, ponownie w 1872 roku i ostatnio w latach 2005-2008. Posiada konstrukcję zrębową z ołtarzem głównym i dwoma ołtarzami bocznymi w stylu rokokowym oraz kamienną chrzcielnicę renesansową z 1545 roku. Do nawy dobudowana jest kaplica, w której znajduje się ołtarz klasycystyczny. W kościele zachowały się dwa cenne portale: jeden tzw. długoszowski, drugi manierystyczny – bogato zdobiony. Na belce tęczowej umieszczona została rzeźba Grupy Ukrzyżowania z gotyckim krucyfiksem z XV wieku. Obiekt znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Małopolskiego.


Get it on Google Play